Star Trek Discovery Season 2: Season 2

Your rating: 0
9 1 vote

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนเคิร์ก สป็อคและดิเอนเตอร์ไพรซ์ ยานสำรวจของยูเอสเอสค้นพบโลกใบใหม่และสิ่งมีชีวิต เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสตาร์ฟลีทได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่อยู่ในห้วงอวกาศ

 • 2 - 1
  Ep1 Oct. 16, 2021
 • 2 - 1
  Ep1 Oct. 16, 2021
 • 2 - 1
  Ep1 Oct. 16, 2021
 • 2 - 2
  Ep2 Oct. 16, 2021
 • 2 - 2
  Ep2 Oct. 16, 2021
 • 2 - 2
  Ep2 Oct. 16, 2021
 • 2 - 3
  Ep3 Oct. 16, 2021
 • 2 - 3
  Ep3 Oct. 16, 2021
 • 2 - 3
  Ep3 Oct. 16, 2021
 • 2 - 4
  Ep4 Oct. 16, 2021
 • 2 - 4
  Ep4 Oct. 16, 2021
 • 2 - 4
  Ep4 Oct. 16, 2021
 • 2 - 5
  Ep5 Oct. 16, 2021
 • 2 - 5
  Ep5 Oct. 16, 2021
 • 2 - 5
  Ep5 Oct. 16, 2021
 • 2 - 6
  Ep6 Oct. 16, 2021
 • 2 - 6
  Ep6 Oct. 16, 2021
 • 2 - 6
  Ep6 Oct. 16, 2021
 • 2 - 7
  Ep7 Oct. 16, 2021
 • 2 - 7
  Ep7 Oct. 16, 2021
 • 2 - 7
  Ep7 Oct. 16, 2021
 • 2 - 8
  Ep8 Oct. 16, 2021
 • 2 - 8
  Ep8 Oct. 16, 2021
 • 2 - 8
  Ep8 Oct. 16, 2021
 • 2 - 9
  Ep9 Oct. 16, 2021
 • 2 - 9
  Ep9 Oct. 16, 2021
 • 2 - 9
  Ep9 Oct. 16, 2021
 • 2 - 10
  Ep10 Oct. 16, 2021
 • 2 - 10
  Ep10 Oct. 16, 2021
 • 2 - 10
  Ep10 Oct. 16, 2021
 • 2 - 11
  Ep11 Oct. 16, 2021
 • 2 - 11
  Ep11 Oct. 16, 2021
 • 2 - 11
  Ep11 Oct. 16, 2021
 • 2 - 12
  Ep12 Oct. 16, 2021
 • 2 - 12
  Ep12 Oct. 16, 2021
 • 2 - 12
  Ep12 Oct. 16, 2021
 • 2 - 13
  Ep13 Oct. 16, 2021
 • 2 - 13
  Ep13 Oct. 16, 2021
 • 2 - 13
  Ep13 Oct. 16, 2021
 • 2 - 14
  Ep14 Oct. 16, 2021
 • 2 - 14
  Ep14 Oct. 16, 2021
 • 2 - 14
  Ep14 Oct. 16, 2021