The Guest: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

เรื่องราวของนักบวช คนทรงและนักสืบ ที่ต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากพลังลึกลับ ยุนฮวาพยอง เกิดมาในตระกูลของคนทรง สามารถมองเห็นวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในตัวคน และขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านั้น ชเวซังฮยุนนักบวชคาธอลิก ผู้เงียบขรึมและใจเย็น ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้คน เป็นที่รู้จักในฐานะหมอผี คังกิลยอง นักสืบสาวที่ไม่เชื่อในเรื่องของภูตผีวิญญาณ แต่มุมมองของเธอเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้พบกับยุนฮวาพยองกับชเวซังฮยุน

 • 1 - 1
  Ep1 Oct. 15, 2021
 • 1 - 1
  Ep1 Oct. 15, 2021
 • 1 - 1
  Ep1 Oct. 15, 2021
 • 1 - 2
  Ep2 Oct. 15, 2021
 • 1 - 2
  Ep2 Oct. 15, 2021
 • 1 - 2
  Ep2 Oct. 15, 2021
 • 1 - 3
  Ep3 Oct. 15, 2021
 • 1 - 3
  Ep3 Oct. 15, 2021
 • 1 - 3
  Ep3 Oct. 15, 2021
 • 1 - 4
  Ep4 Oct. 15, 2021
 • 1 - 4
  Ep4 Oct. 15, 2021
 • 1 - 4
  Ep4 Oct. 15, 2021
 • 1 - 5
  Ep5 Oct. 15, 2021
 • 1 - 5
  Ep5 Oct. 15, 2021
 • 1 - 5
  Ep5 Oct. 15, 2021
 • 1 - 6
  Ep6 Oct. 15, 2021
 • 1 - 6
  Ep6 Oct. 15, 2021
 • 1 - 6
  Ep6 Oct. 15, 2021
 • 1 - 7
  Ep7 Oct. 15, 2021
 • 1 - 7
  Ep7 Oct. 15, 2021
 • 1 - 7
  Ep7 Oct. 15, 2021
 • 1 - 8
  Ep8 Oct. 15, 2021
 • 1 - 8
  Ep8 Oct. 15, 2021
 • 1 - 8
  Ep8 Oct. 15, 2021
 • 1 - 9
  Ep9 Oct. 15, 2021
 • 1 - 9
  Ep9 Oct. 15, 2021
 • 1 - 9
  Ep9 Oct. 15, 2021
 • 1 - 10
  Ep10 Oct. 15, 2021
 • 1 - 10
  Ep10 Oct. 15, 2021
 • 1 - 10
  Ep10 Oct. 15, 2021
 • 1 - 11
  Ep11 Oct. 15, 2021
 • 1 - 11
  Ep11 Oct. 15, 2021
 • 1 - 11
  Ep11 Oct. 15, 2021
 • 1 - 12
  Ep12 Oct. 15, 2021
 • 1 - 12
  Ep12 Oct. 15, 2021
 • 1 - 12
  Ep12 Oct. 15, 2021
 • 1 - 13
  Ep13 Oct. 15, 2021
 • 1 - 13
  Ep13 Oct. 15, 2021
 • 1 - 13
  Ep13 Oct. 15, 2021
 • 1 - 14
  Ep14 Oct. 15, 2021
 • 1 - 14
  Ep14 Oct. 15, 2021
 • 1 - 14
  Ep14 Oct. 15, 2021
 • 1 - 15
  Ep15 Oct. 15, 2021
 • 1 - 15
  Ep15 Oct. 15, 2021
 • 1 - 15
  Ep15 Oct. 15, 2021
 • 1 - 16
  Ep16 จบ Oct. 15, 2021
 • 1 - 16
  Ep16 จบ Oct. 15, 2021
 • 1 - 16
  Ep16 จบ Oct. 15, 2021